Profil

Insula Neuropsykologisk Praksis

v/cand.psych Ditte Holm

Profil

Jeg er uddannet fra Aarhus Universitet i 2009 og har gennem min studietid hele tiden interesseret mig for neuropsykologien. Det var derfor naturligt nok også inden for dette felt, jeg først og fremmest søgte arbejde, da jeg blev færdig. Jeg er autoriseret psykolog ogi gang med uddannelsen til specialist i neuropsykologi.

 

På nuværende tidspunkt arbejder jeg for Holstebro Kommune, primært inden for senhjerneskade. Jeg har mange forskellige arbejdsopgaver, herunder neuropsykologiske undersøgelser, supervision, sparring, kortere samtaleforløb med borgere, udviklingsarbejde og undervisning. Alt sammen i tæt samarbejde med andre faggrupper som f.eks. ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere og plejepersonale.

 

Tidligere har jeg været ansat på Neurologisk Afdeling på regionshopsitalet i Holstebro, hvor jeg lavede neuropsykologiske undersøgelser samt indgik i det tværfaglige samarbejde på afdelingen.

 

Min interesse for neuropsykologien består dels i en fascination af hjernen og et ønske om at vide og forstå så meget som muligt om den; dels i en opmærksomhed på, at hjernen aldrig kan betragtes isoleret, men må ses i den fysiske, sociale og samfundsmæssige kontekst, hvis man for alvor skal kunne forstå de psykologiske processer, der foregår.

Udredningsarbejde har altid haft en særlig plads i mit hjerte. Det kræver en blanding af analytisk og systematisk tænkning og intuitiv fornemmelse, der passer mig godt; samt at man både behersker det tekniske i testning og forstår, at tests ikke kan stå alene.

 


ditte@insula-praksis.dk

93 20 83 83