Undersøgelser

Insula Neuropsykologisk Praksis

v/cand.psych Ditte Holm

Neuropsykologiske undersøgelser

Standard neuropsykologisk undersøgelse, ca. 10 timer

9.000,-, ekskl. moms

Alt efter sagens karakter kan der efter aftale enten arrangeres en anden fast pris, eller der kan aftales afregning på timebasis.

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

 

En neuropsykologisk undersøgelse foregår hos en psykolog, der er specialist i, hvordan hjernens funktioner afspejles i tanker, følelser og handlinger. Neuropsykologen undersøger forskellige færdigheder såsom:

 

  • Opfattelse af sanseindtryk
  • Koncentration og udholdenhed
  • Indlæringsevne og hukommelse
  • Sproget
  • Overblik, planlægning og problemløsning
  • Følelser og personlighedstræk (fx angst, temperament, væremåde, depression)
  • Evnen til at håndtere eventuelle følger efter hjerneskade, sygdom og anden modgang
  • Personens muligheder for at udnytte de evner, som han eller hun nu har.

 

Hvordan foregår undersøgelsen?

 

Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen og hvem, der har ønsket den. Der er brug for oplysninger om nuværende og tidligere sociale og helbredsmæssige forhold, fx uddannelse, erhverv, sygdomme, skader, medicin og alkoholforbrug. Pårørende kan eventuelt deltage i den indledende samtale.

 

Dernæst gennemføres en række mundtlige og skriftlige prøver, eventuelt også prøver ved hjælp af en computer, for at belyse de forskellige færdigheder. De fleste opgaver er af kort varighed, men der er mange, og den enkelte undersøgelse kan derfor vare op til et par timer. Nogle gange fordeles undersøgelsen over flere konsultationer. Efter undersøgelsen er det normalt, at man føler sig træt og har brug for en pause eller et hvil derhjemme.

 

 

- Selskab for Danske Neuropsykologer, Pjecen om undersøgelse, neuropsykologi.dk


ditte@insula-praksis.dk

93 20 83 83